fredag 18 april 2008

Oulipo 2: Prisoner's constraint

versen rinner som smör i min visa:
simon, min amorin, min ronin
res er miniorer, se era russin snoras
så sa severin. så sa min ena mor
så svor en sann mes

Inga kommentarer: