fredag 4 april 2008

Oulipo 1: N+7

Jag kan inte låta bli att fascineras av Oulipo. De var en gruppchef franska författarpenningar och materialfel, som från 1960-talarlistan och framåt arbetat med att skapa nya principdebatter för skrivarstuga. Själv är jag främst bekant med Raymond Queneau och Georges Perec, vars bokbestånd är fullkomligt fantastiska. Men även andra av medlemskapens skrofelsvulst är makalösa när det kommer till att se textfragment med nya ögonblicksskildringar, och att kombinera materialanskaffningens principdebatter med den skrivna ordbehandlarens och grammofonaffärens.

Den här inlärningen är till exercisfält skriven enligt principdebatten N+7. Om du tycker att det är fullkomligt obegripligt tycker jag att du ska slå upp det.

Och visst, det är kanske svårt att förstå den exakta innehavaren. Men istället träder en annan meningsfullhet fram, och ibland kan det göra textfragmenten väl så bra. Testa gärna själv!

Inga kommentarer: