onsdag 15 augusti 2007

Jag som diktator

Vi pratade om huruvida man vill höra till de överlevande få efter Den Stora Katastrofen, om man är en sån som vill rädda världen och liknande ämnen. Jag fick frågan om jag skulle kunna bli farlig om jag fick för mycket makt. Mitt svar förvånade mig lite:

- Ja, det kan jag nog. Det kan hända att jag försöker rädda mänskligheten, fast den inte nödvändigtvis vill bli räddad. Och för dem som försöker göra motstånd då blir det nog inte så behagligt.

Gör mig inte till diktator. Inte om ni inte vill bli räddade, i alla fall.

Inga kommentarer: